Dopis vicepresidenta BIU

Dopis vicepresidenta BIU

Vážení jezdci, doprovody a celá biketrialová rodino .....

Vážení jezdci, doprovody a celá biketrialová rodino,
před třemi týdny bylo předsednictvo BIU nuceno rozhodnout o zrušení Mistrovství světa 2017 v Bueu. Důvodem bylo, že oficiálně zvolený pořadatel nebyl schopen uspořádat tuto událost. Během minulého roku jsme dlouhý čas pracovali zbytečně.

V tom okamžiku Giuliano Gualeni, Josep Abant a také Raul Gutierrez začali hledat jiné řešení, aby našli nového organizátora MS 2017. Byla to velmi těžká práce, protože bylo pozdě na to, aby někdo našel všechny finanční a jiné záruky pro to, aby v létě uspořádal nejvyšší světovou akci biketrialu. Giuliano, Josep a Raul věnovali spoustu času a obrovské úsilí tomu, aby jeho uskutečnění umožnily. Pracovali mnoho hodin dnem i nocí pro vás. Nechtěli mít sezónu bez MS. Nakonec našli nového a velmi dobrého organizátora MS 2017. Je to zázrak.

Tato situace nastala kvůli útoku na BIU od některých lidí spojených s UCI. Chtějí zničit BIU již mnoho posledních let. Nikdo z nás nerozumí tomu, proč to tak je. Proč někdo chce zničit organizaci, která pracuje jen pro mladé lidi. Většina z nich získala své trialové dovednosti v biketrialových sekcích BIU a získaly první výsledky a tituly na biketrialových událostech.

Většina z nich nikdy neorganizovala ani jednoduchou biketrialovou akci, ani aktivně nepodporovala BIU.

My všichni v presidiu BIU jsme se věnovali biketrialu. Všichni pracujeme dobrovolně pro biketrial. BIU je rodinná a amatérská organizace s nadšenými lidmi, kteří pro vás pracují zdarma. Tento útok můžeme přestát pouze s vaší aktivní podporou. V případě, že jezdci, doprovody a rodiny nebudou aktivně podporovat náš sport, můžeme znovu přijít o naše krásné soutěže.

Jak můžete aktivně podpořit náš sport?

Jako základ jak ohodnotit práci organizátorů potřebujeme, abyste vzali své týmy a zúčastnili se našich akcí.

Ale potřebujeme od vás víc.

Potřebujeme, abyste pomohli při uspořádání vašich národních akcí a posílení národní unie. Propagujte biketrial ve vašich zemích, přiveďte nové začátečníky, vaše přátele, na naše akce. V každé zemi musíme mít nejméně 150 jezdců, kteří se účastní národních mistrovství. A konečně shromážděte velký tým pro mistrovství světa. Očekáváme, že v Katalánsku budeme mít letos 15 a více jezdců z každé země. Očekáváme alespoň 20 zemí. Je to jen na vás.

Potřebujeme váš respekt a vděčnost všem lidem (organizátorům, delegátům, činovníkům, rozhodčím, trenérům, pomocníkům), kteří pracují pro vás a biketrial. Většina z nich pracuje dobrovolně a kromě své práce a rodiny se snaží o to nejlepší.

Potřebujeme najít nové organizátory biketrialu ve všech zemích. Musíte aktivně povzbuzovat všechny lidi, kteří to dokážou a pomáhat jim. Chceme rozšířit náš sport do dalších zemí, tak jak to bylo již několik posledních let. Musíme získat více kandidátů na organizaci MS, ME, EP 2018 - 2020.

Potřebujeme najít nové sponzory a partnery BIU. Pokud víte o společnosti, která může sponzorovat náš atraktivní sport, přimějte je, aby pomohl vám a vašim národním týmům snížit náklady. Zkuste také požádat o nějaké finanční prostředky od národní vlády nebo zastupitelstev. Mají zájem podporovat sportující mladé lidi.

Potřebujeme vaši podporu abychom mohli zastavit lidí, kteří ničí BIU. Chtěli bychom vás povzbudit k jízdě v jakékoli disciplíně na závodech UCI federací. Nikdy jsme nezaváděli zákaz UCI akcí a doporučujeme vám, abyste prováděli i další sportovní aktivity a přišli také na biketrial. Nikdo vám nemůže zakázat, abyste se účastnili jiných sportů. Pokud tak učiní, braňte svou základní svobodu tvrdě.

Potřebujeme také nové kandidáty a pomocníky předsednictva BIU, technických a finančních skupin. Máte-li zájem pracovat pro biketrial v mezinárodní pozici, jste vítáni. Můžete to dělat každý týden v roce, strávit několik hodin týdně s vytrvalostí po několik příštích let. Pravděpodobně znáte někoho, kdo může pracovat v mezinárodní sportovní diplomacii. Povzbuzujte ho a přiveďte jej k nám. Předsednictvo BIU je zde k podpoře naší organizace. Funguje to. Máme všechny potřebné dokumenty a účty stejně jako všechny legální mezinárodní sportovní organizace. Jsme oficiální celosvětový svaz. Je to cíl prezidia jež podporuje jakoukoli vaši aktivitu, která je opravdu potřebná pro přežití našeho sportu. Bez vašeho osobního odhodlání k výše popsaným aktivitám můžeme náš sport ztratit navždy.

Udělejme si pěkné WBC 2017.

Těšíme se na váš aktivní přístup a setkání s vámi se všemi v Katalánsku!

S pozdravem

Libor Musil

viceprezident BIU

Komentáře rss


, - odpovědět
WBC 2017 sa včera skončilo. Pán viceprezident BIU vo svojom liste pred majstrovstvami uvádzal, že tento rok očakávajú účasť „alespoň 20 zemí“, pričom z každej zeme budú mať „15 a více jezdců“. To pri jednoduchom násobení dáva očakávanú účasť najmenej 300 jazdcov. Avšak realita bola taká, že WCB 2017 sa v 10. kategóriách zúčastnilo celkovo 88 jazdcov z 11 zemí, pričom 15 a viac jazdcov mali 3 krajiny. Dokonca 10 a viac jazdcov mali len 4 krajiny. Toto nie je argumentum ad hominem, toto sú čísla, vychádzajúce z výsledkov WBC 2017, uverejnených na oficiálnej stránke BIU.

Myslím, že od reality absolútne odtrhnutý „kvalifikovaný odhad“ účasti jazdcov na WBC 2017 veľmi plasticky znázorňuje celkovú reálnosť pohľadu a hodnotenia situácie pánom viceprezidentom BIU nielen v tomto liste, ale aj v liste pána viceprezidenta BIU predsedovi ČSC, etc., etc. Asi by bolo na čase prestať hľadať príčiny súčasného stavu BIU v iných a bolo by na mieste prehodnotiť koncepciu biketrialu ako „amatérskeho rodinného športu“ a rozlúčiť sa s tými vo vedení BIU, ktorí túto koncepciu doteraz presadzovali.

Pán viceprezident svoju viac než nerealistickú prognózu účasti jazdcov na WBC 2017 zakončil slovami: „Je to jen na vás.“ Myslím, že aj v tomto sa veľmi mýli...
, - odpovědět
Myslím, že list pána viceprezidenta BIU obsahuje viacero silných tvrdení, ktoré by si od neho zaslúžili bližšie vysvetlenie. Ak však pri nich vychádzal z tak kvalitnej analýzy stavu veci ako pri tvrdení: "Očekáváme, že v Katalánsku budeme mít letos 15 a více jezdců z každé země. Očekáváme alespoň 20 zemí.", potom by ich bližšie objasnenie od neho zrejme nebolo žiadnym prínosom.

Verím, že si urobíte pekné WBC 2017!

Podporují nás
Trial SectionČMFNewlineČerná horaPrefaUAMKSportLife