VALNÁ HROMADA - Ostrovačice

VALNÁ HROMADA - Ostrovačice

Dne 19.11.2016 se v Ostrovačicích konala Valná hromada biketrialu. Ta se koná pravidelně po dvou letech, letos na ni připadl i termín volby sportovní komise pro období 2017-2020....

Dne 19.11.2016 se v Ostrovačicích konala Valná hromada biketrialu. Ta se koná pravidelně po dvou letech, letos na ni připadl i termín volby sportovní komise pro období 2017-2020. Schůze se zúčastnilo 39 delegátů. Hlavním bodem byla volba nové komise. Kandidaturu přijali Mgr.Radim Kakáč, Vladimír Pavlík, Jiří Barveníček a Josef Herka. Celkem 33 hlasů obdržel Josef Herka, 31 hlasů Vladimír Pavlík, 23 hlasů Jiří Barveníček a 13 hlasů Radim Kakáč. Nově zvolená komise si mezi sebou poté zvolila funkce: předseda Vladimír Pavlík, místopředseda Jiří Barveníček a člen Josef Herka. Tuto novou komisi bude čekat v krátké době první zasedání,na kterém se budou seznamovat s chodem komise a připravovat pracovní plán pro rok 2017. Komisi čeká mnoho práce,o které bude veřejnost informovat prostřednictvím biketrialových stránek a faceboku. Za komisi Vladimír Pavlík

Komentáře rss


, Good post odpovědět
Thank you for this wonderful submit. I absolutely loved the way you wrote this put up. The contents are written in a good way and all the wordings are very easy to understand. easy and useful contents are usually helpful to readers to get good type of records. In essay reviews i've examine an editorial which changed into genuinely simple and significant. Such true posts are creating hobby in analyzing. maintain sharing such terrific posts. Refer custom essay writing service to get help in writing task.

Podporují nás
Trial SectionČMFNewlineČerná horaPrefaUAMKSportLife