Zdroj: https://www.biketrial.cz/nastenka/ms-2017-zavod-kategorie-elite  •  Vydáno: 16.8.2017 10:49  •  Autor: Vladimír Pavlík

MS 2017 - závod kategorie ELITE

MS 2017 - závod kategorie ELITEKategorie ELITE pojede letos z důvodů mediální propagace trošinku jinak ....

Během letošního biketrialového Mistrovství světa je plánována i vysílací služba, fotograf, komentátor a celkový televizní servis. Dohoda s televizí TV3 Televisiò de Catalunya ( http://www.ccma.cat/tv3 ), která je lídrem veřejnoprávního vysílání a vysílá živě prostřednictvím svého sportovního kanálu Esport3, ( http://www.ccma.cat/esport3 ) se týká finále kategorie Elite z pátku 18. srpna. Mobilní jednotka vyslaná TV3 bude několika kamerami zaznamenávat kategorii Elite v různých sekcích, ze kterých vytvoří shrnutí. Poté se přesunou do města, aby vytvořila "Grand Finále", které se bude zaznamenávat a případně i vysílat. Vše bude vysíláno v neděli 20. srpna sportovním kanálem Esport3 ve více než hodinovém pořadu. Pro umožnění televizního programu, JURY MS 2017 rozhodla o přizpůsobení formátu soutěže pro kategorii Elite.

MS 2017, kategorie Elite, poslední den, 18. srpna 2017 - Jezdci Elite se vydají na trať až na poslední, všechny ostatní kategorie odstartují dříve. - Proběhne běžné první kolo: 10 úseků, 7-8 přírodních a 2-3 umělé. - Po výměně karet budeme znát průběžné pořadí závodu a celého MS. - Proběhne část druhého kola: 7-8 přírodních úseků. - Po dojezdu Elite do města, jezdci předají kartu a dostanou čas na to, aby skončili jezdci ostatních kategorií. Potřeba budou jen sekce 8, 9 a 10, a nichž se uskuteční "Grand Finále" a které budou vysílány v televizi. - Po dojezdu ostatních jezdců budeme znát průběžné pořadí MS. - Všichni jezdci Elite projedou po sobě sekci 8 v obráceném pořadí jejich průběžného celkového umístění. - Všichni jezdci Elite projedou sekci 9 ve stejném pořadí jako sekci 8. - Všichni jezdci Elite projedou sekci 10 ve stejném pořadí jako sekce 8 a 9. - Tento formát umožní dobrý televizní servis.
JURY bude mít možnost v tomto formátu provést malé změny. Všechna pravidla týkající se soutěže a nového formátu budou zveřejněna na oficiální nástěnce MS 2017 před zahájením soutěže.
S pozdravem,
JURY MS 2017
originální TEXT

During WBC 2017 is planned a broadcast service, photographer, speaker and TV service.  Agreement with TV3 Televisiò de Catalunya ( http://www.ccma.cat/tv3 ), public broadcaster leader of audience, is done to broadcast live through its Sports channel Esport3, ( http://www.ccma.cat/esport3 ) the Elite finals of Friday the 18 th TV3 will send a mobile unit with several cameras and will record the Elite in various sections to make a summary, and then will travel to the town to make the "grand finale" that will record live and possibly be broadcast In streaming. All this will be broadcast on Sunday 20 by the sports channel ESPORT3 In more than an hour of program. To allow a TV program WBC 2017 Jury decided to adapt the competition format for ELITE Category. WBC 2017, Elite Category, last day, 18 th  August 2017  Elite riders come out last, all other categories come out sooner.  Make a normal first round of 10 sections, 7/8 natural and 2/3 artificial.  Change card and we know the provisional position of the round and the WBC.  Make the second round 7/8 natural areas.  When Elite arrive at the town they give card, take the time and wait for the riders of other categories to finish. They only need to make sections 8, 9, and 10 in which they compete in the "Grand Final" that will be broadcast on TV.  When the other riders have finished, we will know the position in the WBC  All the Elite one after another, make the section 8 in reverse order to its final classification.  All the Elite one after another, they make the zone 9 by the same order that the 8  All the Elite one behind the other, make the zone 10 by the same order that the 8 and 9. This format will allows good TV service. Jury will have the possibility to introduce small changing in this format. All rules about the competition and new format will be published on WBC 2017 Official Board before the start of the competition.
Best regards,
WBC 2017 Jury